مرتضی صباغ زاده

نمایندگی تهران

۲۲۳۶۲۲۸۳-۲۲۳۶۲۱۰۳ (۰۲۱)
تهران
سولار سبز انرژی سورنا

محمدرضا صباغ زاده

نمایندگی خراسان جنوبی

۳۲۲۲۶۹۰۶ (۰۵۶)
خراسان جنوبی
آریا سولار صنعت

آرشام اباذرپور

نمایندگی هرمزگان

۳۲۲۲۱۵۱۱ (۰۷۶)
هرمزگان
شرکت مهرتاب انرژي سورنا

عباس نوری

نمایندگی آذربایجان شرقی

33351082(041)
آذربایجان شرقی
شرکت چهارسوق