شرکت های دانش بنیان


امروز متناسب با پیشرفت صنعت و تکنولوژی و گستردگی علوم و فنون در حوزه تکنولوژی و رفاه افراد جامعه، سطح و میزان پیچیدگی علوم و فنون به مراتب گسترده تر شده به گونه ای که برای حل مسائل و مشکلات بشری و تحقق آرمان های در حال گسسترش و توسعه آنان باید از بهترین و بالاترین خلاقیت ها و نبوغ بشری استفاده گردد . بدیهی است که بخش صنعت و تولید و عرصه تکنولوژی معمولاً به دلیل تحمل هزینه های دور ریز از قبول نوآوری و توسعه سطح تکنولوژی محصولات خود، خودداری کرده و یا اصلاً به آن نمی اندیشد و در نقطه مقابل بازار مصرف تمایل و نیاز شدیدی و دگرگونی محصولات و کالاهای مورد مصرف خود دارند. این دوگانگی اندیشه و رویکرد، ضرورت وجود نظام های تحقیق و توسعه (R&D) را در بخش صنعت و تکنولوژی ایجاد کرده و عملاً بستر بسیار جدی و مؤثری برای تشکیل نظام ها و تشکل های دانش بنیان ایجاد نموده است. ازین رو رفته رفته دولت ها بخصوص دولت ایران با دو هدف مهم و اساسی زیر مبادرت به سامان دهی و حمایت شرکت های دانش بنیان نموده و در توسعه اینگونه شرکت ها تمامی تلاش خود را مصرف نموده اند .مهم ترین اهداف تحقق این شرکت ها عبارتند از :

  1. توسعه نبوغ و خلاقیت قشر جوان و دانشگاهی با هدف ورود آنان به بازار صنعت و تکنولوژی و ایجاد انگیزش در تلاش و توسعه
  2. دستیابی به آخرین دانش و تکنولوژی روزجهان و یا فراتر از آن دست یابی به نوآوری ها و خلاقیت ها در ارتقاء سطح کیفی نیازهای بشری در مصرف کالاها، خدمات و نظایر آن.

بنابراین پرواضح است که این گونه شرکت های دانش بنیان و جوانان و اندیشمندان می توانند کمک شایسته و بزرگی به توسعه تکنولوژی و تنوع سلیقه مصرف کننده و رقابت بازار باشند و به دنبال آن موجب خواهند شد که خلاقیت ها و نبوغ جوانان بیش از پیش رشد کرده و سطح دانش فنی و تکنولوژی کشور را راتقاء داده و زمینه جدی برای عرضه دانش و تکنولوژی به سایر ملل جهان نیز فراهم نمایند.

خوشبختانه کشور ایران در زمینه شرکت های دانش بنیان گام های مهم و بلندی برداشته و امروزه شاهدیم که هزاران شرکت دانش بنیان در سراسر کشور تأسیس و فعال شده و به صورت بسیار سازمان یافته تحت نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مشغول ارائه ابتکارات و نبوغ جوانان کشور می باشد.

Powered by Hasht Bit