نانو عایق چیست؟


خوردگی و همچنین اتلاف حرارتی در اجسام و مواد بکار رفته در صنایع گوناگون همچون صنایع هوایی، صنایع کشتی سازی، صنایع هسته ای، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بسیار حائز اهمیت بوده و اگر به موقع مورد توجه قرار نگیرند، می توانند باعث ایجاد زیان ها و خطرات جبران ناپذیری از نظر اقتصادی، میزان مصرف انرژی و همچنین زیست محیطی شوند. رنگ نانو عایق برای عایق کاری دیوار ها، سقف، تاسیسات، لوله ها، مخازن و غیره به کار می رود. این رنگ به روشهای بسیار ساده اسپری، رول و یا قلمو اعمال می شود و عایق حرارت می باشد. رنگ نانو عایق در بخش صنعت و ساختمان سازی به عنوان عایق حرارتی لایه نازک (در ابعاد میکرون) به کار می رود.

این عایق به صورت لایه ای نازک است که هدایت حرارتی پایین و چسبندگی بالا دارد و به طور همزمان قابلیت محافظت از خوردگی و انتقال حرارتی را دارا می باشد. این رنگ حاوی ذراتی با پرزهای فراوان است که از خشک شدن ساختار سل ژل حاصل می شود. این پوشش از دو بخش اصلی تشکیل شده است:

  1. تشکیل کامپوزیت با ساختار نانو حفره: بعد از خشک شدن ساختاری با پرزهای فراوان حاصل می شود که پرزها حداقل % 80 آن را تشکیل می دهند . این نانو کامپوزیتها در بستری پلیمری قرار می گیرند و قابلیتهای ویژه ای به آن می دهند.
  2. رزین پلیمری:30% این فیلم نازک عایق را یک ترکیب پلیمری تشکیل داده که ذرات نانو ساختار در آن پخش شده اند در واقع این رزین پلیمری به عنوان بستری برای ذرات نانو ساختار عمل می کند. اندازه پرزهای تشکیل شده در حدود 44 تا 5 نانومتر می باشد و اندازه کامپوزیت با ساختار نانو حفره 500-5 میکرو متر و ترجیحاً 15-5 میکرومتر می باشد که در حدود 90- 80% پرزدار هستند که این را می توان توسط حجم هوای اشغال شده در این پرزها اندازه گیری کرد.

در سطح جهان نیز شرکت Inc Silicachem آمریکا تولید کننده نانو کامپوزیت Nano Silicasol XL100 می باشد که جزء اصلی در رنگ نانو عایق است. این ماده طوری طراحی شده است که قابلیت عایق کاری، مانع حرارتی و ضدخوردگی را با تشکیل واحدهای گسسته و با پرزهای فراوان با دانسیته ای پایین فراهم می کند که با محبوس کردن هوا از انتقال حرارت جلوگیری می کند و جنس ماده تشکیل دهنده آن به طور ذاتی هدایت حرارتی پایینی دارد ( به علت داشتن ضریب انتقال حرارت کم). این ضریب به 0.017W/mK می رسد و پایداری بالایی در برابر انتقال حرارت از خود نشان می دهد

Powered by Hasht Bit