انجام انواع آزمون‌ها بر روی محصولات و اخذ گواهی‌نامه‌های تائید کارایی و کیفیت محصولات از مراکز معتبر

آزمون شیمیایی

مرجع آزمون: مرکز پژوهش متالورژی رازی

استانداردها و گواهی‌ها

آزمون پیشروی سطحی شعله

مرجع آزمون: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

استانداردها و گواهی‌ها

آزمون بازتابش

مرجع آزمون: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

استانداردها و گواهی‌ها

آزمون چسبندگی

مرجع آزمون: مرکز لیزر ایران

استانداردها و گواهی‌ها

آزمون جذب آب

مرجع آزمون: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

استانداردها و گواهی‌ها

آزمون آماد

مرجع آزمون:مرکز آماد و پشتیبانی

استانداردها و گواهی‌ها

گواهی ثبت اختراع

اداره ثبت اختراعات

استانداردها و گواهی‌ها
عایق نانو عایق نانو عایق رطوبتی نانو عایق حرارتی نانو عایق صوتی فایر پروف ضد حریق ضد آتش پوشش ضد حریق اسکلت فلزی نقشه سایت