مشهد مال (بلوک 5)

مشخصات

  • مساحت اجرا: -9540 متر مربع
  • نوع عایق: رنگ مقاوم در برابر حریق (NAX-FP)

این پروژه یکی از بزرگترین پروژه های شرکت  آکسون بوده که با موضوع تهیه مصالح و اجرای رنگ مقاوم در برابر حریق (NAX-FP)  اسکای لایتها با متراژ تقریبی 8600 مترمربع و پل فلزی بلوک 5 با متراژ تقریبی 940 مترمربع واقع در خیابان سجاد مشهد به مدت 5 ماه به طول انجامید.

Powered by Hasht Bit