خنک سازی سطح

خنک سازی سقف

شرکت نانو عایق آکسون شرکتی دانش بنیان است که با به کار گیری محققانی در رشته های مختلف سعی در تولید کامپوزیت های پیشرفته نانو برای اهداف مختلف می باشد.خنک سازی کار دشواری است !!!!چرا باید از سقف های خنک استفاده کنیم؟سقف های تیره از انرژی ن…
میزان اثر بخشی عایق خورشیدی به میزان انرژی تابیده شده از خورشید به سطح در واحد زمان وابسته است . خنک سازی سقف ها برای آب و هوای گرم تابستان در ایران مناسب می باشد….

طراحی توسط هشت بیت