همه چیز درباره نانو تکنولوژی

همه چیز درباره نانو تکنولوژی

در حدود ۴۰۰ سال پیش از میلاد مسیح، دموکریتوس فیلسوف یونانی، برای اولین بار واژه اتم را که در زبان یونانی به معنی تقسیم نشدنی است، برای توصیف ذرات سازنده مواد به کار برد. از این رو شاید بتوان او را پدر فناوری و علوم نانو دانست.فناوری نانو عبارت ا…
در حدود ۴۰۰ سال پیش از میلاد مسیح، دموکریتوس فیلسوف یونانی، برای اولین بار واژه اتم را که در زبان یونانی به معنی تقسیم نشدنی است، برای توصیف ذرات سازنده مواد به کار برد. از این رو شاید بتوان او را پدر فناوری و علوم نانو دانست.فناوری نانو عبارت است از کاربرد ذرات در ابعاد کوچک (نانو) . برای درک بهتر اندازه های نانو، قطر موی سر انسان را که یک دهم میلیمتر است در نظر بگیرید ، یک نانومتر صدهزار برابر کوچکتراست. در آینده ای نزدیک علم و تکنولوژی با دستگاه ها، ابزار و موادی سروکار خواهند داشت که که چ……

طراحی توسط هشت بیت