دستور العمل اجرای رنگ ضد حریق در مخازن پتروشیمی

دستورالعمل اجرای رنگ ضد حریق در مخازن پتروشیمی

در اجرای مخازن پتروشیمی، اجرای سه لایه ضروری میباشد:رنگ آستری (NAX-PR)رنگ اصلی ضد حریق (NAX-FP-H)رنگ رویه (NAX-PTC)هر سه نوع رنگ فوق فاقد مواد هالوژن دار، اکسید های فلزی ناپایدار مانند CaO و CaCO3، مواد اسیدی خورنده مانند H2SO4 و مواد کلر دار، …
هر سه نوع رنگ فوق فاقد مواد هالوژن دار، اکسید های فلزی ناپایدار مانند CaO و CaCO3، مواد اسیدی خورنده مانند H2SO4 و مواد کلر دار، هستند. قابل ذکر است که بسیاری از رنگ های ضد حریق در بازار دارای مواد هالوژن دار مانند HCl هستند که برای سطح فلزات و محیط زیست مضر است. موادی مانند آهک و اکسید آنتی موآن و گرافیت غنی شده نیز در رنگ های نانو عایق آکسون استفاده نگردیده، لذا این شرکت مجبور است زیر کوت و رنگ رویه را خود مهندسی کرده و از محصولات بازار استفاده ننماید….

طراحی توسط هشت بیت